אביב או אייל

אביב גפן ואייל גולן, ענקי המוזיקה הישראלית, מתחרים ראש בראש על מציאת התגלית המוזיקלית הבאה של ישראל.

 בתפקיד הבוררת והשופטת – מירי מסיקה.

רק אחד יזכה להכתיר את 'תגלית השנה'. מי זה יהיה? אביב או אייל?